Chống thấm bể nước

  • CHỐNG THẤM CHO BỂ CHỨA NƯỚC ĂN, BỂ BƠI

    CHỐNG THẤM CHO BỂ CHỨA NƯỚC ĂN, BỂ BƠI

    23/01/2018
    Các công trình bể chứa nước ăn, bể bơi,hồ bơi là nơi thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước, vì nằm ngầm dưới đất vậy việc xử lý chống thấm là cần thiết.
0904.596.589
0904.596.589
0904596589
0943.311.139